Mesra

Adakah anda sedang merancang masa depan anda?  Kami di Etiqa Takaful sentiasa memahami kehendak anda agar kami dapat membantu anda dengan menyediakan keperluan anda yang anda idamkan.

Ini dengan membanut anda menyimpan serta memberikan anda perlindungan yang anda perlukan agar anda dapat menenteramkan jiwa untuk hidup lebih bahagia.

MANFAAT
Manfaat Mesra dibayar jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal menyeluruh dan bagi hilang upaya kekal menyeluruh manfaat akan dibayar secara beransur-ansur selama 5 tahun sebanyak 10% setahun dan ansuran terakhir pada kadar 60%.

SUMBANGAN
Jumlah sumbangan tahunan yang akan dibayar akan menentukan amaun perlindungan yang diperolehi dengan didarabkan dengan pendarab jadual yang berasaskan pada umur dan tempoh perlindungan. Nisbah sumbangan bagi simpanan adalah lebih apabila tempoh kontrak meningkat.

maklumat lanjut mengenai MESRA.

Prima

Kami di Etiqa Takaful sentiasa ingin membantu anda mencapai matlamat hidup.  Kami mengutamakan keperluan anda dan menyediakan pelan yang sungguh bersesuaian untuk setiap keperluan anda.  Kini anda bakal mencapai impian penuh gemilang.

MANFAAT
Jumlah perlindungan sepenuhnya akan dibayar dalam tempoh kontrak berkuatkuasa sekiranya berlaku kematian.

Sekiranya berlaku hilang upaya kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 3 pembayaran. 20% daripada jumlah perlindungan serta Akaun Peserta Terkumpul dan keuntungan daripada Akaun Peserta apabila sahnya hilang upaya, 40% pada akhir tahun pertama dan kedua dari tarikh hilang upaya.

Manfaat Survival-Setiap 3 tahun bermula dari akhir tahun ketiga kontrak. 10% dari amaun perlindungan berdasarkan pulangan pelaburan 4% setahun.

Baki manfaat survival berjadual termasuk Akaun Peserta serta keuntungan Akaun Peserta dan Lebihan Akaun Khas Peserta.

Nilai serahan Akaun Peserta terkumpul dari tahun kedua penyerahan.

Atas apa juga sebab, sekiranya anda tidak dapat meneruskan sumbangan, anda boleh memilih satu daripada pilihan di dalam ‘peruntukan bukan lucuthak’ untuk meneruskan penyertaan.

KELAYAKAN PENYERTAAN
Had Umur : 6 Bulan hingga 54 tahun (pada tarikh lahir akan datang)

Maklumat Lanjut Mengenai PRIMA.

Sakinah

Kami di Etiqa Takaful sentiasa meneroka apa sahaja keperluan anda sambil saling menyempurnakan apa sahaja hajat di hati.  Kerana kami begitu memahami keperluan masing-masing tidak sama; jadi kami mudahkan dengan menjadi lebih fleksibel demi anda memenuhi impian hidup.

Etiqa Takaful Sakinah menawarkan dua jenis pelan yang dapat memberi pilihan kepada mereka yang ingin menyertainya.

TN Sakinah 1
Memberi elemen perlindungan dan simpanan. Peserta atau Pasangan akan menerima bukan sahaja manfaat perlindungan bagi Kematian dan Hilang Upaya Kekal secara sekaligus, tetapi juga nilai terkumpul Akaun Peserta.

TN Sakinah 2
Memberikan elemen perlindungan bagi Kematian dan Hilang Upaya Kekal kepada peserta atau pasangan yang dilindungi. Amaun manfaat 100% akan diberikan kepada pasangan jika berlaku kematian atau hilang upaya kekal yang pertama.
Manfaat Pilihan/Rider

TN Sakinah 1

TN Sakinah 1 – Bertempoh dengan Simpanan
TN Sakinah 2 – Bertempoh

Manfaat

Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan
Manfaat Indemniti Kemalangan
Manfaat Hospital
Penyakit Kritikal
Rider Bertempoh
TN Sakinah 2

Manfaat Kematian; Keilatan Akibat Kemalangan
Manfaat Indemniti Kemalangan
Manfaat Hospital
Penyakit Kritikal
Sumbangan
Sumbangan minimum tahunan sebanyak RM 600.00.
Pilihan Sumbangan boleh dibuat sama ada dalam bulanan, suku tahunan, setengah tahunan atau tahunan.

Kelayakan Penyertaan
Peserta Pertama: Minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun.
Peserta Kedua: Minimum 90 hari dan maksimum 60 tahun

Maklumat Lanjut mengenai SAKINAH.

Ehsan

Di Etiqa Takaful, kami yakin setiap keperluan masing-masing sungguh berbeza-beza.  Oleh itu, kami cuba untuk memahami setiap keperluan anda agar kami dapat memberikan anda satu cara yang paling sesuai dengan menyediakan pelan yang khusus demi anda.  Kini semuanya mampu memiliki perlindungan tidak kira siapa jua diri anda.

MANFAAT
Manfaat kematian dan hilang upaya kekal menyeluruh di sepanjang tempoh penyertaan sehingga tamat tempoh takaful.

TEMPOH/SUMBANGAN/UMUR
Tempoh perlindungan dan sumbangan adalah sama iaitu dalam pilihan tempoh gandaan 5 tahun dari serendah 5 tahun hinggalah 30 tahun.

Sumbangan terendah ialah RM360 setahun. Umur peserta mestilah dari 18 tahun (genap) hingga 55 tahun (harijadi akan datang)

Maklumat Lamjut Mengenai EHSAN.

Warisan

Harapan kami agar warisan dapat dikekalkan sehingga ke akhir hayat agar generasi masa akan datang dapat menikmati kehidupan penuh bermakna.  Etiqa Takaful memahami kehendak sebenar anda ini demi menjalin sepenuhnya aspirasi dan harapan, kami telah merangka satu pelan yang membantu anda demi masa depan.

MANFAAT
Membolehkan perlindungan diteruskan sehingga umur 88 tahun walaupun sumbangan telah tamat.Itulah dia kelebihan produk Etiqa Takaful.

Di akhir tempoh kontrak jumlah Akaun Peserta akan dipulangkan bersama perkongsian keuntungan daripada akaun peserta dan lebihan Akaun Khas Peserta.

Penyertaan kanak-kanak berumur dari 6 bulan dibolehkan dengan perlindungan hingga ke tahap RM200,000.

Sekiranya berlaku hilang upaya kekal dan menyeluruh, jumlah perlindungan akan dibayar dalam 3 pembayaran. 20% daripada jumlah perlindungan dan Akaun Peserta Terkumpul serta keuntungan daripada Akaun Peserta apabila sahnya hilang upaya, 40% pada akhir tahun pertama dan kedua dari tarikh hilang upaya.

KELAYAKAN PENYERTAAN
Had Umur : 6 bulan hingga 60 tahun

Maklumat Lanjut mengenai WARISAN.

Advertisements
%d bloggers like this: